Gennem det seneste år, har man hørt rigtig meget omkring landbrugspakker, miljø forringelse, ugennemskuelige tal og meget mere – MEN som med alting, så har en sag to sider – Vi har set og hørt meget om den ene side, men knapt så meget om den anden.

Man har gennem århundrede talt om, at fremtiden afhænger meget af de unge, og deres indstilling, viden og virkelyst – Sådan er det selvfølgelig også med landbruget, og netop den unge kommende landmandsgeneration har man ikke haft den store opmærksomhed rettet imod – Det er rigtig synd, for de kan, vil og skal forandre det erhverv de er på vej til at bruge hele deres liv på.

For at gøre det her meget mere konkret, og ikke lade det være ved en skåletale, så vil jeg give en lille genfortælling om en oplevelse, jeg fornylig havde på Dalun Landbrugsskole i Odense, hvor jeg var blevet spurgt om jeg ville hjælpe et hold Agrarøkonomer  ( Overbygning til almindelig landbrugsuddannelse ) med at give sparring og feedback på deres afgangsopgaver.

Jeg mødtes med 5 hold der alle havde et til fælles, nemlig, at rykke deres landbrugsproduktion i en retning, der mere var rettet mod forbrugerne / kunderne. der var en gennemgående betragtning, på at det under ingen omstændigheder var økonomisk bæredygtigt at fortsætte ud af den bumpede bulkvej ! – Derudover var der også en higen efter en produktion, der fængede og interesserede forbrugerne – Det er jo grundlæggende fantastisk – MEN DER ER MEGET STORE UDFORDRINGER !

Hele værdikæden omkring større landbrug er i den grad voldsomt præget af de mange årtier med en industrialiseret bulk produktion. Hele sammensætningen er simpelthen ikke manøvredygtigt i forhold til at få en større mangfoldighed, samt få grundlæggende sporbarhed på produkterne.

Det havde nogle af eleverne også taget højde for, og ligeledes ind tænkt i deres radikale omlægning af en hel bedrift – Så laver vi selv en mejeri – slagteri, pakkeri mølleri eller lignende – Der var forretningsplaner på det hele, og i den grad en økonomisk gennemtænkt plan for hvordan det skal foregå –

så langt så godt – men der er flere bump vi lige skal forcerer inden vi er tættere på mål – FORBRUGERNE ?

Ja, hvad med dem – Hvad er de egentlig for nogle de her madspisende personer, der i sidste ende sørger for vi har nogle at sende vores omhyggelig dyrket, passet og høstet råvarer til ?

Det spørgsmål er for rigtig mange traditionelle landmænd meget svært og komplekst – Men i den grad særdeles vigtigt, hvis man overvejer at baserer sine råvarer på et marked tættere på forbrugerne – Alle holdene var meget ivrige for at få et indblik i hvordan forbrugertrends, kokketrends og andre indikatorer på hvordan deres afsætning kunne se ud i fremtiden. Det er en kompetence, som man normalt ikke beskæftiger sig ret meget med , når man uddanner landmænd – Dalum landbrugsskole har så taget skridtet og sat fokus på at tilfører en ny viden til deres uddannelsessted, men det skal meget længere ud og gøres lige så almindeligt i undervisningen, som alle traditionel landmandsdrift har været i generationer –

den viden skal findes andre steder end man normalt har hentet viden – Det kan være fra det gastronomiske miljø, handelsskoler med fokus på forbrugertrends, samfundsvidenskabslige akademikere og mange andre steder.

Hvad skal man så gøre for at få tilført den viden til de kommende landmænd – Ja det helt korte svar er at man tænker en grundlæggende restaurering af den nuværende uddannelse, og vejer nødvendigheden af eksempelvis viden om forbrugerne meget højere.

En anden ny bevægelse jeg opdagede var den store iver for at fortælle forbrugerne om den glædende passion, som de fleste landmænd har haft i århundrede, men som altså nu skulle videre ud i indkøbsvognene. Hvis man aldrig har skulle lave en elevator salgstale om sin bedrift og sine råvarer, så siger det sig selv, at det er en ufattelig svær øvelse for den enkelte landmand. Men som alt muligt anden, er det jo bare et spørgsmål om at videregiver den viden der skal til, for at dette bliver lige så overskueligt som årshjul og markplaner er nu.

Så summa summarum, er fremtidens unge landmænd værd at holde øje med i forhold til lokale fødevarer og forædlede produkter – de har set idéen og de fleste er også meget bevidst om nødvendigheden i at gå nye veje – Akkurat som deres olde/ tipoldeforældre gjorde tidligere, da de tænkte andelstanken ud i virkeligheden.

Hvis der skal flere almindelige lokalt producerede fødevarer ud til forbrugerne – Og det skal der ! så er den mellem/store landbrugsbedrift en meget stor del af løsningen, da deres faglighed og evner til at håndterer volumen, med til at lokale fødevarer også kan være produkter som almindelig lønmodtagere kan indtænke i deres daglige forbrug.

Hvis man tænker den store trend om ” lokale fødevarer” og den store interesse fra landbrugserhvervets unge generation i et større og strategisk/politisk billede, så er der lagt nogle solide sten på vej i fremtiden.

Advertisement