ref-billede

 Udsagn fra kunder & samarbejdspartnere

“Jesper har med stort netværk, begejstring og viden formidlet oplevelsesøkonomiens virkelighed. Hvis der er nogen der har set hvor vi er på vej hen fødevaremæssigt, så er det ham ! ”

Mikkel Friis-Holm Ottosen – Owner/Manager at Friis-Holm Chokolade


Gennem min deltagelse i Løvernes Hule hos SEGES og projektet NYE VEJE TIL VÆKST, mødte jeg Jesper.

Som landmand er den rådgivning og sparring, som jeg har fået i mit samarbejde med Jesper været konkret, brugbar og handlingorienteret. Der er brug for lokale fødevare og det kan jeg som landmand levere, men min viden om forbrugerens og fødevaremarkedets behov er meget lille. Her har jeg fået rigtig god sparring fra Jesper, som ikke tøver med at køre ud på landet for at se, hvordan min landbrugsvirksomhed kører i det daglige. Igennem Jesper får jeg råd, der tager udgangspunkt i min virkelighed som landmand og producent – samtidig med at jeg har mødt en sparringspartner der praktisk forstår potentialet og styrken i lokal fødevareproduktion og mit projekt. Og så er der ikke langt fra ord til handling hos Jesper – på den måde har ham og jeg allerede skabt kontakter, som skaber fremdrift for min virksomhed og mit projekt, at producere lokale fødevare til det rette marked og de rigtige kunder.

Michael Andersen  Tøvestensgaarden – “HØMÆLK”


“Jesper har været facilitator på et innovationsforløb for fødevarevirksomheder med fokus på at skabe gode kundeoplevelser. Jesper er en tillidvækkende person, der hurtigt skaber gode relationer til de virksomheder han arbejder med. Jespers store viden om fødevarebranchen og oplevelsesøkonomi, gør ham til en fantastisk sparringspartner for fødevarevirksomheder der ønsker at sætte et strategisk fokus på de oplevelser de/deres produkt skaber for kunderne. Jeg kan give Jesper mine bedste anbefalinger.”

Jeppe Keller Jensen – Silkeborg Kommune


Jesper Zeihlund kan, med sit store netværk, viden om hvad der foregår hvor og hvornår, gode optimisme og store ildhu gøre en forskel. Jesper ser mulighedere, er med sin store entusiasme en god indpisker til opgaver som kræver en skæv vinkel og er rigtig god til at komme med nye konstruktive ideer. I vores arbejde på det strategiske felt, har Jesper vist sig at have nye ideer, indsigt i forbrugertrends og evne til at få de rette folk i spil.

Jesper har en sjælden gavmildhed og stiller gerne sig selv til rådighed for sparring for hvad han selv brænder for og er en pålidelig og konstruktiv samarbejdspartner, med organisatoriske evner

Harald Krabbe – Godsejer Frederiksdal gods / CEO & Co – Founder Frederiksdal Kirsebærvin


I Jespers verden er det resultater der tæller, og det skal være resultater der gør gavn for virksomhederne. Han evner at se situationen fra virksomhedernes niveau, og han tør tale deres sag i en projektverden der kan være svært at overskue for mange. Jesper har et humør der smitter af på omgivelserne og der er hurtigt mange bolde i luften når Jesper er på banen. For mit vedkommende har Jesper været en rigtig god sparringspartner i forbindelse med virksomhedsudvikling og test af fødevarer produkter i markedet. Jeg håber vore veje igen vil krydses med fokus på udvikling af fremtidens fødevarer

Tine Winther Clausen – Co -Founder Planteeriet aps / WISCH


Jesper Zeihlund har på enestående vis i projekterne kunnet tale til virksomhederne og få noget til at ske i dem. Samtidig har han udviklet en forståelse for forskningsresultater og en evne til at omsætte dem til konkrete handlinger i virksomheder. Desuden har han udviklet en forståelse af forskernes sprog og tankegang. Han er meget nem at arbejde sammen med og har bidraget væsentligt til at udvikle projekternes praktiske del og løse problemer i projekterne.

I Roskilde Universitets forsøg på at skabe udviklingsprojekter til gavn for virksomheder har Jesper Zeilund haft en pionerrolle som en, der kan formidle forskningsviden til virksomheder og virksomhedernes problemstillinger til forskerne.

Professor Jon Sundbo – Roskilde Universitet


Jesper var oplægsholder på Region Midtjyllands workshop under overskriften ‘Det lokale fødevareerhverv som én af motorerne i den danske fødevareklynge den 23,. januar 2015. Udover at have god faglig ballast og komme med brugbare input, så var hans oplæg som optræden i det hele taget garneret med humor og glimt i øjet. Dialogen op til konferencen var yderst behagelig og saglig og Jesper var velforberedt og dedikeret omkring opgaven

Hanne Torp Brodersen – Udviklingskonsulent at Regional Udvikling, Region Midtjylland


“Jeg har haft stort udbytte af Jespers viden, kompetencer og kreativitet. Han evner, at anskue oplevelsesøkonomi fra nye, kreative vinkler og inspirere til en helt ny tankegang, energi og innovation i virksomheden.”

Karin Gutfelt Jensen – Owner at OvergaardGutfelt/A taste of Honey


“Igennem flere år har jeg regelmæssigt snakket og skrevet med Jesper Zeilund, der således har været medudvikler eller givet anden feed back til forskellige projekter på landet, hvor fødevarer har spillet en vigtig rolle.”

“Jesper har altid tilføjet projekterne stor værdi, og ikke kun baseret på den viden han personligt har, men også fordi han gerne aktiverer sit netværk af forskere, praktikere og rådgivere.”

Peter Tom-Petersen – Indehaver / Rådgiver Land & Udvikling


Jesper har været med til at øge vores bevidsthed om oplevelsesøkonomi og de kvaliteter der gør vores produkt enestående. Ligeledes har han medvirket til at formulere styrker og udpege enkeltelementer der kan indgå i vores koncepter. Jesper har været spændende at arbejde med og har med sin positive holdning og energi været med til at begejstre os i arbejdet. Den praktiske og jordnære tilgang har været en styrke til at gøre et, til tider, luftigt emne mere håndgribeligt og nemmere omsætteligt.

Christian Castenskiold – Hørbygaard


Jeg har personligt kendt Jesper Zeihlund i 3 år i det vi begge er ansat hos Kromann Reumert. I al den tid har han ihærdigt arbejdet for at højne den service vi giver til vores kunder. Vi har utallige eksempler på at de mange små og større ting, som Jesper har fået indført har en meget positiv effekt på vores kunders tilfredshed med Kromann Reumert.Derfor kan jeg varmt anbefale Jesper som underviser/foredragsholder i Oplevelsesøkonomien og dens vigtighed.

Sille Stener – Direktør Kromann Reumert